SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános szerződési feltételek

 

New Endless Technology Ltd.
Unit Q, 35 Astbury Road
London
SE15 2NL
United Kingdom

Company number: 11296720

mint a webhely-üzemeltetője

 

Ezek az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban csupán „szerződési feltételek“) a Csomagpostas onine üzleten keresztül kötött szerződésekre vonatkoznak, amely a www.csomagpostas.hu webfelületen (a továbbiakban csupán  „webes felület“).érhető el.

  1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A webes felületen különböző eladóktól származó termékeket értékesítünk. Az eladók által fel vagyunk hatalmazva a termékek felkínálásra a vevők számára, és a megrendelések kezelésére, az eladók és a cégünk között kötött szerződés alapján.  .
A szerződés közvetlenül az eladókkal kerül megkötésre, és nem velünk. Nem vagyunk szerződő fél a webes felületen megkötött  szerződésben.
Cégünk kezeli az Ön jogaiból adódó igényeit a hibás teljesítésre (reklamáció) és a webes felületen keresztül megkötött szerződések visszavonására vonatkozóan.
A webes felületen kötött szerződésekből eredő jogviszonyokat ezen szerződési feltéletek szabályozzák. Az eladók esetleges kereskedelmi feltételei nem vonatkoznak a webes felületen kötött szerződésre.


1.1. Az adásvételi szerződés csak az árura vonatkozik?

Ádásvételi szerződésnek (a továbbiakban csupán  „szerződésnek“) minősül itt minden olyan szerződés, amely ezen feltételek mellett került megkötésre.   Tehát ide tartoznak például a szolgáltatási szerződések is.


1.2. Az adásvételi szerződés fogyasztói szerződés?

Fogyasztói szerződés, amennyiben Ön fogyasztónak minősül, vagyis azon természetes személy, amely az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében köt termékre szóló adásvételi szerződést az eladóval. Ellenkező esetben nem számít fogyasztói szerződésnek, és nem vonatkoznak Önre az általános fogyasztóvédelmi jogszabályok és ezen szerződési feltételek. Különösen fontos, hogy amennyiben nem bizonyul fogyasztónak, abban az esetben nem jogosult arra, hogy bármilyen ok nélkül elálljon a szerződéstől.


1.3. Milyen különböző jogokkal rendelkezik fogyasztóként?

Fogyasztóként rendelkeznek főképpen:
-joggal a megkötött szerződéstől való elállástól távközlési eszközök segítségével, mint például: telefon, e-mail, vagy az online bolt (ezen szerződési feltételekről bövebben az 5. cikkben olvashat);
- jogosultak garanciára a nem használt fogyasztási cikkekre 24 hónap hosszan (a garancia érvényesülését  a panaszkezelési eljárás szabályozza);
- a szerződés megkötése előtti tájékoztatás jogával (ezeket az információk fel vannak tüntetve  a szerződési feltételekben vagy a webes felületen);
- fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésének jogával (ezen szerződési feltételek 7.3. cikke).

 

1.4. Mi határozza meg a jogviszonyunkat?

Jogiszonyunkat az alábbi dolgok/dokumentumok szabályozzák :
- ezek a szerződési feltételek, amelyek meghatározzák és pontosítják a kölcsönös jogainkat és kötelezettségeinket;
- a panaszkezelézi eljárás, amely szerint a reklamációs folyamat zajlik;
- a webes felület használatának feltételei, amelyek szabályozzák a web felületen a regisztrációt, a személyes adatok védelmét, a webes felület tartalamának védelmét és az egyéb kapcsolatokat a webes felület használatával kapcsolatosan ;
- a webes felületen feltüntetett feltételek és utasítások, különösen a szerződéskötéskor;
- a megrendelés illetve a megrendelés elfogadása a részünkről.

 

       1.5. Hogyan fogadja el a szerződési feltételeket?

A megrendelés elküldésével és továbbá a webes felületen való megerősítéssel, ahol kinyilatkoztatja, hogy megismerkedett ezekkel a feltételekkel és elfogadja őket. Megváltoztathatjuk vagy kiegészíthetjük az szerződési feltételeket, viszont az Ön jogait és kötelezettségeit mindig azon szerződési feltételek határozzák meg, amelyek a hatályba lépéskor voltak érvényben.

 

  1. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS


2.1. Hogyan történik az adásvételi szerződés megkötése?

A webes felület tartalmazza a termékek listáját, beleértve az egyes elemek főbb jellemzőinek leírását. Minden termék esetében az ár tartalmazza az összes adót, illetéket és díjat. A termék eladók általi  bemutatása informatív, és nem a szerződés megkötésére irányuló javaslat. . A szerződés megkötéséhez szükséges a megrendelés elküldése, és a mi részünkről a rendelés elfogadása.


2.2. Hogyan adjon le megrendelést?

A megrendelést leadhatja a webes felületen (az űrlap kitöltésével), esetlegesen telefonon, e-mailben vagy a webes felületen feltüntetett aktuális információk szerinti megengedett módon.
A megrendelésnek tartalmaznia kell az űrlapon előírt összes információt, különös tekintettel a megrendelt termékek pontos megjelölésére (adott esetben az termékek számára), a termékek darabszámára, a választott fizetési módra és a személyes adatokra (szállítási és adott esetben számlázási). A megrendelés benyújtása előtt értesítést kap a rendelés összegzéséről, beleértve a végső árat is. Javasoljuk, hogy ellenőrizze le különösen az áru típusát és mennyiségét, e-mail címét és szállítási címét. Ezen az összegzésen belül van az utolsó esélye a megadott adatok módosítására.
A kötelező érvényű megrendelés benyújtásához nyomja meg a "Megrendelés elküldése" gombot. A kötelező érvényű megrendelésben megadott információkat helyesnek és teljesnek tartjuk. Mailben kérjük értesítsen minket haladéktalanul telefonon vagy emailben az esetleges  változásról.
Tájékoztatjuk Önt a megrendelése beérkezéséről. A megrendelés visszaigazolása automatikusan elküldésre kerül, azonban ez nem a megrendelés elfogadása a részünkről, amennyiben ez  kifejezetten nincs feltüntetve.
Amennyiben  kétségeink vannak a megrendelés hitelességével kapcsolatban, akkor kapcsolatba léphetünk Önnel ellenőrzés céljából. A nem ellenőrzött megrendelést elutasíthatjuk. Egy ilyen megrendelés úgy tekintünk, mintha nem lett volna benyújtva.


2.3. Tehát mikor tekinthető a szerződés megkötöttnek?

Az adásvételi szerződés akkor tekinthető megkötöttnek, amikor megkapja a megrendelés visszaigazolását tőlünk. Ez a visszaigazolás a megrendelésben megadott e-mail címre kerül elküldésre. Amennyiben nem kapták meg ezt a visszaigazolást, a szerződés akkortól tekinthető megkötöttnek, amikor a teljes vételár megtérítésre kerül, vagy átveszi a megrendelt árut (attól függően, hogy melyik történik meg időrendileg hamarabb). A megrendelés  elfogadása része lehet a  megrendelés átvételének információit tartalamzó e-maillnek a 2.2 cikkben feltüntetett feltételek mellett (ha a visszaigazolás egyértelműen meg van benne fogalmazva), vagy ezt követően külön is követheti.

Az áru tulajdonjogát a teljes vételár megfizetésével szerezheti meg, de nem az előtt, hogy a termék  átvételre kerül.

A szerződés megkötéséhez vezető technikai lépésekre vonatkozó információk a webes felületen tekinthetőek meg.
 

2.4. Törölhető-e a már benyújtott megrendelés?

Azt a megrendelést, amelyet még nem fogadtunk el (azaz nem volt Önnek elküldve a részünkről az erről szóló visszaigazolás az  Általános Szerződési Feltételek 2.3. cikke alapján), akkor telefonon vagy e-mailben törölheti. Az általunk elfogadott és visszaigazolt megrendelések kötelező érvényűek. A megrendelés későbbi visszavonása csak a velünk való egyeztetés és megállapodás után lehetséges. Amennyiben a megrendelése nem törlődik, mivel az adásvételi szerződéstől  nem lehet visszalépni (lásd részletesebben az 5. cikket), jogosultak vagyunk a szerződéssel kapcsolatban felmerült költségekkel kapcsolatban élni a kártérítési igényünkkel.
 

2.5. Változhat-e a webes felületen feltüntetett ár?

A feltüntetett termékek ára addig vannak érvényben, ameddig a webes felületen úgy van feltüntetve. Az árukra vonatkozó kedvezmények nem kombinálhatók, kivéve, ha a webes felületen kifejezetten fel van tüntetve a kombinálhatóságuk.
Abban az esetben, ha nyilvánvaló technikai hiba merül fel az áru árképzésében a webes felületen, vagy a megrendelési folyamat során, az eladó nem köteles a teljesen egyértelműen hibás árral rendelkező terméket kiszállítani, még akkor sem, ha megkapta a megrendeléshez tartozó visszaigazolást. Ebben az esetben az eladónak joga van elállni a szerződéstől. Amennyiben a webes felületen lévő termékekre, vagy a megrendelésre vonatkozó ár már nem naprakész, azonnal értesítjük Önt erről.
Amennyiben még nem került  elfogadásra a megrendelése, az eladónak nem kötelessége megkötni a szerződést.
Az  elküldött megrendeléseket nem befolyásolja az árváltozás, amely a megrendelés időpontja és az általunk történő elfogadás között történt, a Szerződési Feltételek 2.3. cikke alapján.

 

2.6. Van-e mód a szerződés írásos formában való megkapására?

A szerződés nem írásban van megkötve a szerződő felek aláírásával. A megállapodás feltételei ezen szerődési feltételek, az Ön megrendelése és ennek az általunk való elfogadása. A  teljes szerződést az Ön kérésére elküldhetyük e-mailben vagy postai úton nyomtatott formában. Amennyiben postai úton szeretné megkapni, ebben az esetben kérhetjük Önt, hogy fedezze a vele kapcsolatos költségeket..

2.7. Mi történik akkor, ha nem ért valamit a szerződésben?

Amennyiben bármilyen kérdés felmerülne Önben az üzleti feltételekkel, vagy a szerződéssel kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk e-mailben. Örömmel megosztunk Önnel minden szükséges információt.. 

2.8. Milyen nyelven lehet megkötni a szerződést?

A szerződést spanyol nyelven lehet megkötni, kivéve, ha kifejezetten megegyeztünk egy másik nyelven.
 

2.9. A szerződés valahol tárolásra kerül?

A szerződést (ideértve a szerződési feltételeket is) elektronikus formában archiváljuk. A szerződés harmadik fél számára nem elérhető, kérésre elküldjük Önnek..

  1. FIZETÉSI FELTÉTELEK


3.1. Milyen fizetési formákat fogadunk el?

A vásárlási díjat a következő módon fizetheti::

- az áru kézbesítése előtt a bankszámlánkra történő átutalással (az utasításokat a megrendelés visszaigazolásában közöljük): RO88RNCB0032165369220001, BIC/SWIFT  RNCBROBU
-  hitelkártyával a GoPay, Klarna vagy PayPal fizetési átjárón keresztül.

Minden más esetleges fizetési mód a webes felületen van feltüntetve.

 

    1. Mikortól érvényes a vásárlási ár?

Az áru kézbesítését megelőzően készpénzmentes fizetés esetén az ár a megrendelés elfogadásától számított (a 2.3. cikk szerint)  öt napig érvényes. Az Ön kötelessége a fiezetendő összeg megtérítésére teljesítettnek számít, amikor a banki átutalásnál a megfelelő összeget jóváírják a bankszámlánkon, vagy a számlánkra a fizetési kapun keresztül történő fizetésnél.


3.3. Milyen pénznemben fizethet?

A fizetés Magyar forint (HUF) vagy euróban (EUR) lehetséges.4.1. Milyen módon kerül az áru elküldésre?

Az áru kiszállításának módjait a webes felületen találja meg. Az áru kiszállítása mindig ingyenes.


4.2. Mikor kerülnek az áruk kiszállításra?

Az áru szállítási ideje mindig az előrhetőségétől,  a választott szállítási és fizetési módtól függ. Az áru kiszállítására vonatkozó orientációs határidők a webes felületen találhatók.
Mindig tájékoztatást kap a pontos kiszállítási időpontról. Az áruk kiszállításának időpontja, ezen feltételek szerint, az az időpont, amikor az árut kézbesítik Önnek. Amennyiben indokolatlanul megtagadja az áru átvételét, ez nem jelenti a részünkről a  kézbesítésre vonatkozó  kötelezettségünk megsértését, vagy az Ön részéről a  szerződéstől való elállást.

Minden áru raktáron van a kiskereskedőnél, és ezen áruk szállítása a megadott időtartamon belül érkezik, amely 5 és 35 nap között van a kiskereskedő általi feladástól.
Mivel az áru Ázsiából vagy Tajvanból érkezik, a szállítási időt semmilyen módon nem tudjuk megváltoztatni. Ezért, kérjük, a 5 – 35 munkanapi határidőt inkább tájékoztató képen vegye, mint kötelezőnek. Ez a szállítási idő meghosszabbodhat az ünnepek, szünidők, karácsony vagy postai szolgáltatások miatt. A szállítási határidő meghosszabbítása semmilyen módon nem sérti meg a szállítási feltételeket.


4.3. Mi szerint járjunk el az áru átvételénél?

Az áru átvétele során ellenőrizze le a csomagolás sértetlenségét. Amennyiben bármilyen hiányosságot észlel, azonnal értesítse a fuvarozót és minket is. Ha megtagadja a sérült csomagolású szállítmány elfogadását, az nem tekinthető az áru indokolatlan elutasításának. Az áru átvételének pillanatától (vagy amikor az áru átvételére volt köteles, de a szerződést megsértve nem tett eleget enek), az áru véletlen megsemmisüléséért, károsodásáért vagy elvesztéséért Ön a felelős személy.


4.4. Mi történik ha az árut nem veszi át?

Ha az Ön részéről fellépő okok miatt szükséges az áru újbóli kiszállítása,  vagy más módon történő kiszállítása, mint az eredetileg megadott mód, akkor köteles a szállítással kapcsolatos költségeket megtéríteni. Abban az esetben, ha az árut indokulatlanul nem veszi át, jogosultak vagyunk az áru szállításával és tárolásával kapcsolatos költségek megtérítésére kötelezni Önt, valamint továbbá az áruk el nem fogadásával kapcsolatban felmerülő egyéb költségek megtérítésér.

 

A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS


5.1. Hogyan tudok a szerződéstől elállni?

  Az áru átvételétől számított 14 napon belül elállhat az adásvételi szerződéstől; ha a szállítás több részben valósul meg, akkor az utolsó kézbesített áru átvétele napjától. Javasoljuk, hogy küldjön egy értesítést az adásvételi szerződéstől való elallásról a levelezési címünkre vagy e-mail címünkre. Mintavételi űrlap használható a szerződésből való kilépéshez. Felesleges késedelem nélkül megerősítjük az szerződéstől való elállás elfogadását. Nem kell megindokolnia, hogy elálljon a szerződésből.


5.2. Mi a következménye a szerződéstől való elállásnak?

A szerződésből való kilépésnél a szerződés a kezdetektől törlésre kerül, és úgy van rá tekintve, mintha meg sem köttetett volna. Ha a vásárolt termékkel együtt ajándékot kapott, amelyhez a beleegyezését adta, az ajándékról szóló megállapodás megszűnik, akármelyik fél is áll el a szerződéstől. Az ajándékot a visszaküldendő áruval együtt küldje vissza.


5.3. Mikor nem tud elállni a szerződéstől?

 Nem lehet elállni többek között a következő szerződésektől:

- a személyre szabott áruk szállításától;

- a romlandó áruk kézbesítésétől, valamint azon termékek kézbesítésétől amelyeket a szállítás után helyrehozhatatlanul kevertek más árukkal;

-azon áruk szállításától, amelyek zárt csomagolásban kerültek kiszállításra, majd Ön eltávolította a csomagolásból, de ezeket higiéniai okokból nem lehet visszaszállítani;

- hang- vagy képfelvétel, vagy számítógépes program kézbesítésétől, amennyiben megsértette az eredeti csomagolását.
 

5.4. Hogyan küldje vissza az árut?

Az árut a szerződéstől való elállástól számolandó 14 napon belül kötelességük visszaküldeni. Javasoljuk, hogy az árut a szállítási címünkre küldje, és ne a cégünk székhelyére. Az árut ne utánvételes csomagként/levélkén kerüljön visszaküldésre. Az ilyen módon küldött küldeményeket nem vagyunk kötelesek átvenni. Javasoljukk, hogy a visszaküldött termékhez mellékeljen:
- A szállítólevél és a számla másolatát, amennyiben ezek a dokumentumok kiállításra kerültek,  vagy az áru megvásárlását igazoló egyébb dokumentumot;
- írásbeli visszavonási nyilatkozatot (az általunk kínált formanyomtatványon vagy más módon), és  az Ön által választott  visszatérítés formáját (átutalás, személyes készpénz átvétel vagy más módon). Adja meg a szállítási címét, telefonszámát és e-mail címét.
A fenti dokumentumok bármelyikének benyújtásának elmulasztása nem akadályozza a szerződéses felmondásának pozitív elbírálását a törvényi feltételeknek megfelelően.

 

5.5. Mikor kapják vissza a pénzüket?

Minden beérkezett pénzösszeg visszatérítésre kerül Önnek a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy nem jogosult pénzt kapni, az áru visszaszolgáltatása előtt, vagy annak bizonyítása elött, hogy visszaküldésre került. .
A fentieken túlmenően visszatéríthetünk úgy is, hogy  a pénzösszeg a velünk megosztott bankszámlára vagy számlára kerül visszautalásra, ahonnan a vételár megfizetésére került sor (ha a visszalépéstől számított tíz napon belül nem adja meg a visszatérítendő bankszámlát). Az üzleti feltételek elfogadásával elfogadja az előző mondat szerinti pénzeszközök kifizetését, azon feltétel mellett, hogy az ily módon való visszatérítés nem jár semmilyen további költséggel.
A visszaküldött áruk visszaküldésével kapcsolatos költségeket Ön téríti, még akkor is, ha az árut nem lehet visszaküldeni a szokásos postai úton.


5.6. Mikor állhat el az eladó az adásvételi szerződéstől?


Az eladó fenntartja  a jogot, hogy a következő esetekben elálljon a szerződéstől a következő esetekben:
- hiba történt a webes felületen az áruk nyilvánvalóan hibás árképzésében (szerződési feltételek 2.5. cikke);
- objektív okokból (főként azért, mert a terméket már nem gyártják, az eladó már nem szállít a Cseh Köztársaságba stb.) a termék nem szállítható az eredeti feltételek mellett;
- teljesítése objektíven lehetetlen vagy jogellenessé válik.
A fentiek bármelyike esetén haladéktalanul tájékoztatjuk Önt az eladó általi elállástól az adásvételi szerződéstől. A lemondás érvénybe lépése az Önhöz beérkezésének az időpontja. 
Ha már teljes egészében vagy részben kifizette a vételárat, a beérkezett összeget készpénzben visszaküldjük Önnek arra a számlára, amelyet erre a célra ad meg, vagy amelyről történt a tranzakció. Az adásvételi szerződéstől való elállástól számított öt napon belül visszatérítjük a pénzt.

 

  1. JOGOK A HIBÁS TELJESÍTÉSNÉL

A hibás teljesítésből származó jogai kezelésere fel vagyunk hatalmazva a cégünk és az eladó közötti szerződésesi kapcsolat alapján.
Ezért javasoljuk Önnek, hogy a reklamáció  a mi kapcsolattartó címünkre kerüljön elküldésre.
A hibás teljesítéssel kapcsolatos jogait az általános érvényű kötelező jogszabályok szabályozzák.
A hibás teljesítéssel kapcsolatos való jogai gyakorlása során a reklamációs szabályzatunknak  megfelően járunk el.
A panasz benyújtása előtt győződjön meg róla, hogy teljes mértékben megérti a reklamációs szabályzatunk, hogy a reklamáció a lehető leggyorsabban és  a legnagyobb megelégedettség mellett kerüljön feldolgozásra.

  1. ZÁRÓ RENDELKEZET


7.1. Milyen hatáskörrel rendelkezünk a tevékenységünk teljesítéséhez, és ki ellenőriz minket?

A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában   és az Európai Unióban alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően értékesítjük a termékeink. 
A fogyasztók jogait az érdekképviseletek és más szervek védik, hogy megvédjék őket.


7.2. Hogyan kezeljük a panaszokat?

A panaszokat a kapcsolattartó e-mail címünk segítśegével oldjuk meg. Emellett kapcsolatba léphet a 7.1. cikkben említett szervezetekkel is. Ügyfeleinkkel való kapcsolatban, és kapcsolattartásban nem vagyunk semmilyen magatartási kódexekhez kötve.


7.3. Milyen jogokkal rendelkezik egy esetleges fogyasztási vitánál?


7.4. Mit kellene még tudniuk?

A szerződés megkötésekor távközlési eszközök (különösen az internetet) kerülnek használatra . A távközlési eszközök használata során felmerülő költségeket (különösen az internet- vagy telefonköltségeket) saját magának fizeti. Ezek a költségek nem térnek el az áraktól. Eltérő megállapodás hiányában az általunk kötött adásvételi szerződéssel kapcsolatos minden levelezés írásban, e-mailben, postai úton vagy személyes kézbesítéssel történik. A mi részünkről a megrendelésben vagy a felhasználói fiókjában megadott e-mail címre kerül majd kiküldésre. Abban az esetben, ha ennek az Általanos Szerződési Feltételeknek bármely rendelkezése érvénytelen, hatástalan vagy használhatatlan (vagy azzá válik), olyan rendelkezés alkalmazandó helyette, amely jelentésénél fogva leginkább az érvénytelen, hatástalan vagy épp a használhatatlan rendelkezéshez a legközelebb van. Az egyik rendelkezés érvénytelensége, hatástalansága vagy használhatatlansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. A szerződés megváltoztatása vagy kiegészítése (beleértve a szerződési feltételeket) csak írásban lehetséges. 

New Endless Technology Ltd.
Unit Q, 35 Astbury Road
London
SE15 2NL
United Kingdom

Company number: 11296720

email: info@csomagpostas.hu

Ezek a szerződési feltételek érvényesek hatályban vannak

Adatvédelmi beállítások
A tartalom és a hirdetések egyéni felhasználók számára történő testreszabására, a szociális média funkciók biztosítása és a webhelyünk forgalomának elemzése érdekében cookie-kat használunk. Mi is megosztjuk a weboldalunkon folytatott munkájával kapcsolatos információkat a szociális médiával, hirdetésekkel és elemzésekkel foglalkozó partnereinkkel, mindezt az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően tesszük. A cookie-k felhasználásának megváltoztatása lehetséges a böngésző beállításaiban a „Beállítások“ menüpont alatt. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát.